Księgi prowadzimy zgodnie z odpowiednimi regulacjami z uwzględnieniem specyfiki firmy.

Jeśli dotychczas księgi były prowadzone nieprawidłowo, pomagamy wyprowadzić zaległości i usunąć wszelkie nieprawidłowości.
Gwarantujemy bezpieczeństwo i całkowitą poufność przekazywanych nam informacji.

Usługi księgowe obejmują m.in.:

→ sporządzanie zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów,
→ księgi handlowe,
→ książki przychodów i rozchodów,
→ ryczałt

Sporządzanie:
→ sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych,
→ sprawozdań statystycznych,
→ sprawozdań dla NBP,
→ wszystkich innych sprawozdań wspomagających działalność Klientów.