• udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
  • dokonywanie analiz w zakresie przedsięwzięć gospodarczych,
  • kompleksowa obsługa powstających podmiotów: pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenie procedur rejestracyjnych,
  • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych,
  • reprezentowanie przed organami skarbowymi,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT i CIT.