• Prowadzenie pełnej księgowości: Od 300 zł w zależności od ilości dokumentów
  • Ewidencja przychodów (ryczałt z podatkiem VAT): Od 80 zł w zależności od ilości dokumentów
  • Ewidencja przychodów (ryczałt bez podatku VAT): Od 50 zł w zależności od ilości dokumentów
  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bez VAT: Od 100 zł w zależności od ilości dokumentów
  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z ewidencją VAT: Od 120 zł w zależności od ilości dokumentów
 
Usługa Ile kosztuje?
Doradztwo podatkowe 50-300 zł/h
Karta podatkowa z VAT
(w zależności od ilości dokumentów)
do 50 zł
Odbieranie dokumentów od klienta
(cena za każdy odbiór)
50-100 zł
Przygotowanie sprawozdań statystycznych dla GUS 30-50 zł/szt.
Przygotowanie umów o pracę 10-30 zł/szt.
Rejestrowanie podmiotów gospodarczych w urzędach
(osoba fizyczna, osoba prawna, spółka cywilna), dla podmiotów, które zawrą umowę na
prowadzenie ksiąg gratis
100-1500 zł
Sporządzanie deklaracji podatkowych
(dla właścicieli obsługiwanych podmiotów gratis)
30-100 zł
Zamknięcie roku oraz sporządzenie bilansu miesięczna opłata
Wykonanie sprawozdania Zarządu 200-250 zł
Sporządzenie Polityki Rachunkowości 200-400 zł
Sporządzenie zasad obiegu dokumentów 200-400 zł
Ustalenie planu kont 200-400 zł
Sporządzenie Protokołu Zgromadzenia Wspólników 250 zł


W ramach oferty, doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej jest wliczone w cenę usługi, podobnie jak obsługa ZUS właściciela (właścicieli) firmy.

Cennik ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.