• prowadzenie obsługi kadrowej,
  • prowadzenie obsługi płacowej,
  • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.